برچسب: روش بازاریابی

11 اسفند

چگونه برند شرکت خود را مدیریت کنیم؟

ما در اینجا قصد داریم چگونگی ایجاد یک روش مدیریت برند و علامت تجاری که بتواند باعث ایجاد اطمینان در شرکت شما شود را فرا می گیریم. برند تجاری شرکت شما در واقع برند برتر شرکت شما می باشد، آن...

811

مدیریت برند

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران