برچسب: زنجیره تامین

11 اسفند

جایگاه زنجیره تامین در کسب و کار‌ها کجاست؟

نگهداری یک کسب و کار، وظیفه یک فرد نیست؛ چه این کسب و کار یک شرکت بزرگ باشد یا یک کسب و کار کوچک خانگی. یک تیم تحت یک مدیریت خوب می تواند موفق شود. یکی از مهمترین نقش ها،...

917

زنجیره تامین

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

10 اسفند

مهارت‌های لازم برای مدیران زنجیره تامین

در دو دهه اخیر فرصت تغییر قابل توجهی برای مدیران زنجیره تامین بوده است. صنعت تامین و توزیع به طور فزاینده ای به فناوری‌های نوین برای کنترل و مدیریت زنجیره تامین مجهز شده است. چین، هند و سایر بازارهای نوظهور...

755

مدیریت پروژه

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران