دسته: مدیریت برند

11 اسفند

چگونه برند شرکت خود را مدیریت کنیم؟

ما در اینجا قصد داریم چگونگی ایجاد یک روش مدیریت برند و علامت تجاری که بتواند باعث ایجاد اطمینان در شرکت شما شود را فرا می گیریم. برند تجاری شرکت شما در واقع برند برتر شرکت شما می باشد، آن...

733

مدیریت برند

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

9 اسفند

پنج اصل بدیهی در مدیریت برند

اصول ساده و موثر برندها باید خودشان را در بازار متمایز کنند تا محصولات ماندگاری تولید کنند. برند های معروف الزاما پولی بابت بالا بردن برند مصرف نمی‌کنند، آن ‌ها از مدیریت استراتژیک برند استفاده می‌کنند تا اعتبار برند خود...

630

مدیریت برند

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران