دسته: توسعه فردی

31 خرداد

12 انحراف رایج در تصمیم‌گیری

تصویری که هر یک از ما از زندگی می‌بینیم متفاوت از دیگری است، این تصاویر و نیز تغییراتی که در زندگی‌مان رخ می‌دهند همگی برخاسته از دو عامل هستند: 1)تصمیماتی که خودمان می‌گیریم 2) عوامل محیطی که تجربیات متفاوت و...

1066

توسعه فردی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

19 اسفند

مراحل توسعه فردی و مزایای آن در سازمان

انسان اساساً، محور بهره‌وری است و کلیه سازمان‌ها با هر نوع مأموریتی که دارند، باید بیشترین سرمایه، وقت و برنامه را به پرورش انسان‌ها در ابعاد مختلف اختصاص دهند؛ به گونه‌ای که انسان سازمانی، در ابعاد مختلف آمادگی ایجاد پرورش...

2574

توسعه فردی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

9 اسفند

برنامه‌ای جامع برای تحول (۸ گام اساسی برای تغییر رفتار)

پیش از آنکه بتوانید از اصول یادگیری برای تغییر رفتارهای آزاردهنده خود استفاده کنید، باید راههای معینی مثل انتخاب اهداف و جمع‌آوری اطلاعات مربوط را طی کنید. پس از آن که برنامه‌ای برای دستیابی به این تغییر ریختید، باید برای...

1036

توسعه فردی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

9 اسفند

افکارتان تا چه اندازه خوب هستند؟

فرآیند زندگی در ذهن شما آغاز می‌شود. نشانه‌های زیادی موجود است که نشان می‌دهد هر شخص از نظر هوش کجا قرار دارد، اما هیچ‌کدام به اندازۀ انتخاب‌هایی که می‌کنیم گویای هوش و خردمان نیست. با گذشت زمان، فاکتورهای خروجی مشاهده...

639

توسعه فردی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

9 اسفند

۸ روند مدیریت استعداد

برای امروز تمرکز کنید نه برای آینده وقتی که از مدیر عامل خود می پرسید که اولویت‌های او برای سال آینده چیست؛ مدیریت استعداد همواره یکی از مشکلاتی است که در بالای این فهرست قرار دارد. مدیریت استعداد یک انتخاب...

908

توسعه فردی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران